100e anniverssaire de la république de Turquie

Türkçe

MUSTAFA KEMAL SAMSUN’a ÇIKMADAN (3)

Publié le | par Engin | Nombre de visite 167
MUSTAFA KEMAL SAMSUN'a ÇIKMADAN (3)

MUSTAFA KEMAL SAMSUN’a ÇIKMADAN (3)
1919 tarihli İstiklal Harbi gazetesinden bir kaç başlıklara devam

Hintli Müslümanlarda Türkleri savunuyor !
Yüksek Konseyde konuşan Hindistan Müslümanlarının temsilcileri. İstanbul’un Trakya’nın ve Anadolu’nun Türklere kalmasını istedi.

İzmir’e Yunanı saldırtan esrarengiz adam !
Muğlalı bir Rum olan silah fabrikatörü milyoner Bazil Zaarof’a Yunan kralı dün törenle en yüksek İngiliz nişanını verdi.

20 Mayıs 1919

Fatih’te dün büyük miting yapıldı !
80 bin Türkün katıldığı toplantıda Halide Edip Padişahtan “Milleti en çok temsil edecek cesur bir kabine,, kurulmasını istedi Hatipler İzmir için mücadele edilip kan döküleceğini söylediler.

İngiltere Mitinglerden şikayetçi !
Damat Ferit’e başvurularak “ İstanbul’da ihtila hazırlanıyor” diyerek tedbirler alınmasını istediler.

Mustafa Kemal Paşa’nın gidişi İngiliz Generali Ürküttü !

Osmanlı Devleti Kuzey Anadolu’ya gidecekmiş !

‘Milli Ahbar’ Partisi kuruldu !

Giresun ve Trabzon’da mitingler yapıldı !
Yurdun muhtelif köşelerinden yüzlerce protesto telgrafı daha geldi.

Yüksek Konsey Yunan’lıların Ayvalığa kadar Anadolu Sahillerini İşgale Müsaade verdi !
Wilson Sultanın selahiyetsiz ve Roma’da Papanın kaldığı gibi İstanbul’da kalmasını teklif etti.?????

23 Mayıs 1919 !

20 bin Kadıköylü İşgali Protesto etti !
Türkler Birleşin !
Halide Edip hanım ‘heyecanlarınızı unutmayınız’ dedi.

Bir İngiliz Generali Samsun’da
M. Kemal Paşa İngilizlerin Hükümete bilgi vermeden Anadolu’ya sokulmaları karşısında İstanbul’u ikaz ediyor.

Yunanlılar Trakya’da İşgale hazırlanıyor !
Birinci kolordu kumandanı Cafer Tayyar yerli Rumlara silah ve üniforma dağıtıldığını açıkladı.

Osmanlı devletinin mirası etrafında kavgalar büyüyor.
Loyd George’un Fransızlara elinden Musul’u ile Suriye’nin de bir kısmını koparmak istemesi üzerine Klemanso tehditte bulundu.

Yunanlılar Manisa ile Aydın’a yürüyor !
Venizelos Paris’e yolladığı bir emir ile bu iki Türk şehrinin süratle işgal altına alınmasını istedi.

Kuva-i Milliye teşkili istedi
Genel Kurmay başkanı Cevat paşa 57. tümen kumandanının fikrine katılıyor.

Aydın’da firarlar çoğaldı. Anadolu üzerinde Amerikan mandası sorusu !

Yüz bin Türk yemin etti !

19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a gelerek başlattığı bağımsızlık mücadelesi adeta bir çığ gibi büyümüş, yapılan kongreler ile birlikte daha da sağlam bir milli hareket haline dönüşmüştü.
10 Ağustos 1920’de yine Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Sevr Antlaşması da Türk milletinin yok sayılmasına neden olan çok ağır koşullar içeriyordu.

Türk milleti bu antlaşma hükümlerini hiçbir zaman kabul etmediğini, Atatürk’ün önderliğinde başlattığı bağımsızlık mücadelesi ile bütün dünyaya ilan etmiştir.

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile memleket yönetiminin halkın kendisine verilmiş olması, milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasındaki ki en büyük etkenlerden biri olmuştur.
Elde edilen her başarı halkın moral gücünü yüksek tutmuş, İnönü Muharebeleri ile Batı’da Yunanlılara çok ağır kayıplar verdirilmiştir.

23 Ağustos-12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan Sakarya Meydan Muharebesi ile Yunanlılar büyük bir bozguna uğratılmış, bu savaş sonrasında TBMM tarafından, Mustafa Kemal’e “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi verilmiştir.

Tahrip olan toplar onarılmış, silah ve cephaneler temin edilmiş, Güneydeki Türk birlikleri gizlilik içerisinde Batı cephesine kaydırılmış, ordu taarruz eğitiminden geçirilmiş böylelikle 1922 yılı Ağustos ayına kadar tüm hazırlıklar tamamlanmıştı.

Başkomutanlığını Gazi Mustafa Kemal’in yaptığı ordumuz 26 Ağustos 1922’de düşmana karşı taarruza geçerek bir saat gibi kısa bir sürede düşman mevzilerini ele geçirdi.

30 Ağustos günü çember içine alınan düşman kuvvetleri yok edilirken, elde edilen esirler arasında Yunan Başkomutanı Trikopis’te bulunuyordu.

Bu savaş Mustafa Kemal’in önderliğinde yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak adlandırıldı.
Büyük Taarruz’un başarı ile sonuçlanmasının ardından kaçan düşman askerleri İzmir’e kadar takip edilerek 9 Eylül 1922’de İzmir’inde kurtarılması ile yurdumuz tamamen düşmanlardan temizlenmiş oldu.
Türk’ün olağan üstü gayret ve gücünü tüm dünyaya göstermiş olması açısından büyük bir öneme sahip olan 30 Ağustos Zaferi, milli bir bayram olarak her yıl büyük bir coşku içerisinde kutlanmakta, dosta güven, düşmana korku veren kahraman ordumuzla milletçe gurur duymaktayız.

Türklerin Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandırmasının ardından Sevr Antlaşması hiçbir zaman yürürlüğe girmemiş, 24 Temmuz 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması uygulamaya konulmuştur.


Lire également