mercredi 7 décembre 2022

MUSTAFA KEMAL SAMSUN’A ÇIKMADAN (2)

Publié le | par Engin | Nombre de visite : 120 |
MUSTAFA KEMAL SAMSUN'A ÇIKMADAN (2)

MUSTAFA KEMAL SAMSUN’A ÇIKMADAN (2)
1919 tarihli İstiklal Harbi gazetesinden bir kaç başlıklara devam…

İzmir’de Miting !
Musevi Mezarlığında(Maşatlık) dün toplanan binlerce vatandaş, Yunan işgalinin protesto ettiler. Gençler Silahlı mukavemete gidilmesini istiyorlar.

Atina’da şenlik !

Anadolu Halkı kanının son damlasına kadar savaşacak ! Yurdun her köşesinde hükümete ve İngiliz Amirali Kaltorp’a yüzlerce protestoya telgrafı gönderiliyor, mücadele azmi belirtiliyor.

HAYRET !
Paşalar dahil bütün Türk subayları yabancı bir dille yazılı kimlik taşımak mecburiyetinde bırakıldı.

Bu Hale Nasıl Düştük ?
Mütarekenin imzalanmasından bu yana geçen 6 buçuk ay içinde Yunanistan’la Patrikhane ve Türkiye ile Anadolu Rumlarının faaliyeti : Osmanlı parlamentosunda Türklüğe hakaret eden Türk mebusu Rumları patrikhane, Rum okullarında Türkçe okutulmasını nasıl yasak etti ?

İzmir’de İstanbul’da Rumların büyük Şenlikleri ! Öldürülen Türk Polisleri !...
Atina Basını : “Yunan ordusu çiçek Yağmuru altında İzmir’e girdi”

17 MAYIS 1919

Damat Ferit Dün istifa etti.
“Damat’ın maarif Nazırı Ali Kemal hala Müttefiklerin adaletine tam bir itimadımız var” diyor.

Yunanlılara silahlı mukavemet başladı !
Urla kasabasında bir avuç asker ve 120 kişilik milis kuvveti Yarbay Kazım idaresinde 800 kişilik yerli Rum çeteleri ile savaşıyor.

İşgal’in ilk 48 saatinde İzmir ve civarında 2 bin Türk öldürüldü !

Hadisat adlı gazeteye göre :
Bir milyon iki yüz otuz dokuz bin yedi yüz seksen iki bin (1.239.782) Türk, iki yüz doksan sekiz bin üç yüz yetmiş üç bin (298.373) Rum’un esaretine bırakıldı.

Mustafa Kemal Paşa dün Samsun’a gitti !
Bandırma vapuru, hareketinden binbaşı tarafından kontrolden geçirildi. Karadeniz’de şiddetli bir önce Kız Kulesi önünde bir İngiliz fırtına hüküm sürüyor.

Dört Türk subayı şehit edildi !

İzmir’in İşgali üzerine protesto Telgrafı yağıyor !
Denizliler adın yollanan bir telgrafta “ Millet şerefle ölmeyi göze aldı” deniliyor.

Trabzon’daki Rum matbaası bir Türk gazetesini basmıyor !
İzmir’in işgali üzerine şenliklere başlayan yerli Rumlar Pontoslara karşı Trabzonluları uyanık bulunmaya çağıran İstikbal gazetesini iki gündür boykot ediyorlar.

İki Gazete 24 saat müddetle Kapatıldı !
Sansür idare İzmir’in işgali ile alakalı olarak yayınladıkları yazılar ve haberler dolayısıyla Yeni Gazete ile Tasvir gazetelerini 24 saat süreyle kapatmıştır.

İzmir’de camilerin halı ve kilimleri çalınıyor !

18 Mayıs 1919 :

Korkunç İtiraf !
Yunan işgal kumandanı “Katliam ve yağmacılık yapıldı” dedi.
Paris’ten yüksek konsey nezdinde müşkül duruma düşen Venizelos’un emri ile Yunan başbakan yardımcısı Repulis tahkikat için İzmir’e geliyor.

Yunan Basının Yalanı !
Atina Gazeteleri İzmir’de ölenlerin kendilerini denize atıp boğulan Türkler olduğunu yazıyor.

Atina Ayasofya Ortodoks kilisesini olmasını istiyor.

İstanbul’da büyük protesto mitingleri hazırlanıyor !
Dün Darülfünun’da toplanan erkekli kızlı yüksek tahsil gençleri hocalarını da protesto mitinglerine davet için dersleri boykota karar verdiler. Bursa’da büyük bir miting başladı.

Damat Ferit : "İstifa etmek istemedim” dedi.

Urfa’ da aşiretler silahlandırılıyor !

İtalyan ve İngiliz temsilcileri Konya Valisini tehdit etti !
İtalyanlar bütün Güney Anadolu’da Nüfuz alanlarını genişletmekte oldukları bu bölgenin işgali için de Rodos’a 17.000 kişilik kuvvet topladıkları bildiriliyor.

Genelkurmayın yayını : Bütün kıtalar silah başına. Cevdet Paşa askeri birliklerin mevkilerini terk etmemelerini bütün komutanlara bildirdi.

İngiliz ve Fransız gazeteleri susuyor !
Yunan katliamının yayılmaması için Fransız basınına sansür konduğu haberi alındı.

İzmir Valisi İzzet Yunanlılarla işbirliğini kabul etti !

Urla düştü !
Vali Metropolit talebi üzerine makamına yeniden oturdu ve ilk beyanatında olayların büyütüldüğünü iddia etti.

19 Mayıs 1919 :

Darülfunun’da dün heyecanlı bir toplantı yapıldı : “Kan Dökerek Ölmek isteriz” dendi.

Gençler sükunet tavsiye eden hocalarını protesto etti. İzmir’den gelen bir genç, “Memleket zaten yanmıştır, yanacaksa bari şanlı olarak yansın” diye bağırmıştır.

Rıza Tevfik adi nümayiş istemiyor !

Fatih’de bugün miting var !

Aydın ve Söke’de erler kıtaları bırakıp kaçıyor !
Yunanlılar İzmir’den yolladıkları erler tarafından yapılan bozguncu propaganda tesirini gösterdi. 57. Tümen komutanı firariler için VUR emri çıkardı.

Yunan ordusu ilerliyor !
Yunan kumandanlığının işgal sahasını genişleteceği bildiriliyor.

Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal Paşa Samsun’a çıkıyor !

Hükümete muhtaç olmadan yaşamak !
Akşam gazetesinin dünkü başmakalesinde Necmettin Sadık bey İzmir işgali ile ortaya çıkan ciddi durum üzerine eğilmekte ve şöyle demektedir : “Öyle ihtimaller üzerinde duruyoruz ki Türk hükümetine, hükümet kuvvetine ve devlet yardımına muhtaç olmadan yaşamak hayat ve müdafaa kuvvetini kendinden almak mecburiyetinde kalabiliriz.” dedi.À lire aussi