EURTRY:

Ana sayfa > Türkçe > PKK siyasi parti degil, bir terör örgütüdür

PKK siyasi parti degil, bir terör örgütüdür


Ecrit par Helin Demir, 2007-07-12 15:01:30


Siyasi partiler, birer yer altı örgütüne dönüşemeyecek kadar geniş tabanlı, açık ve kolektif sağ duyuya dayanan örgütlerdir. Değişimi ve yapısal dönüşümleri savunan partiler dahil bunu toplumsal uzlaşma ve reformculuk yöntemleriyle yaparlar. Bilirler ki şiddet ve kaba kuvvet demokrasinin değil, diktatoryanın ebesidir. Şu halde siyasi partiler, demokrasinin, özgürlüklerin ve istikrarın dolayısıyla insani bir düzenin güvencesidirler.

Merkezi Cenevre’de bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHRC)’nin resmi internet sayfasında ülke tanıtımı adı altında servise konulan Türkiye dosyasında terör örgütü PKK’nın yasal olmayan ‘siyasi parti’ olarak tanımlandığı görülmektedir. Sitenin Türkiye ile ilgili bölümünde ülkedeki yasal olmayan siyasi partiler, DEV-SOL, TİKKO ve PKK olarak sıralanmakta ve PKK, siyasi partiler kapsamında gösterilmektedir.

Bu arada; PKK’nın siyasi parti olmayıp, terörist bir örgüt olduğu hususunun, en iyi şekilde PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan tarafından açıklanması da, bu konuda en açık kanıt olarak görülmektedir. Abdullah Öcalan, ‘1989 tarihli Abdullah Öcalan Seçme Yazılar Cilt IV’ adlı eserde, “Partinin taktiği gerilladır. Şimdi bu siyasi gelişmeleri yönlendiriyor…(Syf 332) Gerilla çekirdeği, parti çekirdeğimizin yoğunlaşmış bir ifadesidir de diyebiliriz. Yine gerilla çekirdeğinin uzun bir süre parti öncü çekirdeklerinden ibaret olduğunu söylemeye bile gerek yoktur. Halen de bu durum önemli oranda böyledir. En sağlam partililer gerillayı geliştirir. Bu durumda, gerilla çekirdeğinin örgütlenmesi, yönetimi çalışma ve savaşım tarzı en fazla üzerinde durmamız gereken bir husustur. (Syf 145-146)…Bilindiği gibi, savaşı kurmaylık yürütür. Bizde savaş kurmayı partidir. (Syf 141)” ifadelerine yer verirken, Serxwebun dergisinde yayınlanan 1984 tarihli PKK Kuruluş Bildirisinde;

“…Ama en önemli nokta…Parti, cephe faaliyetlerinin temelinde gerilla olmasıdır. Yani burada gerilla, cephe ve parti faaliyetlerinin de özüdür, odak noktasıdır. Dolayısıyla bunlar iç içedir. (Syf 335)” denilmektedir.

Ancak bir uzman, terör örgütünü bu kadar iyi tanımlayabilir. Tanımlayan onun kurucusudur. Örgütün amacını ve kurgusunu kim ondan daha iyi bilebilecektir? PKK’nın bir siyasi partiden çok savaş aygıtı, ayrılıkçı bir terör örgütü olduğunu söyleyen kendisidir. Parti üyesinin aslında silahlı bir eylemci, ideolojisinin yerleşik siyasi düzeni zorla devirmeyi amaçlayan Leninist olduğunu söylemesi, PKK’yı tanımayanlar için yeterince açıklayıcıdır.

PKK’yı terörist bir örgüt olarak niteleyen bir başka ülke de İsveç’tir. Çünkü PKK, bu ülkede de siyasi amaçlı bir dizi cinayet işlemiştir. Örgütün tehdidi 4 Kasım 1990 tarihinde İsveç TV’sinin 4.kanalında yapılan bir yayınla kamuoyuna ulaştırılmıştır. Program metninde;

“Terörist örgüt, turistik yörelere bir dizi saldırılar düzenleme tehdidinde bulunuyor. Bu tehditler, PKK lideri A.Öcalan ile, örgütün Lübnan’ın Beka Vadisi’ndeki eğitim kampında yapılan mülakatta Öcalan’ın kendisi tarafından ileriye sürülmektedir.

Öcalan bu konudaki tehditlerinde herhangi bir istisnaya yer vermemektedir. Öcalan, özgür bir Kürdistan mücadelesi için bombaların patlayacağını, turistlerin hedef alınacağını bildirmektedir…” şeklinde söylemler yer almaktadır.

Siyasi partiler, ülkedeki temel eğilimleri ve istemleri siyasi kurumlara yansıtarak toplumsal uzlaşmanın gerçekleşmesini sağlarlar. Söz konusu uzlaşma olmazsa anayasa metinleri olarak kayda geçirilmiş sosyal mukaveleler de gerçekleşmez, toplumsal huzur ve barış da sağlanamaz. Oysa bir toplumun istikrarı ve ilerlemesi huzur ve barış ortamında mümkündür. Siyaset ise, bu ortamı yaratmanın temel aracıdır. Bu durumda; PKK, adındaki ‘parti’ sıfatına uygun bir tavır içine girmeyen, terörizmi bir siyaset yöntemi olarak görmeyi ve kullanmayı benimseyen tutumuyla asla ‘siyasi parti’ olarak tanımlanamayacaktır.

Mot-clé :
Site planı | RSS 2.0 | Copyright Turquie News 2006-2019 | Mentions légales PageRank