EURTRY:

Ana sayfa > Türkçe > DTP ve seçim propagandalari

DTP ve seçim propagandalari


Ecrit par , 2007-06-27 11:33:38


Sabahattin Talu

22 Temmuz’da yapılacak olan genel seçimlere “Bağımsız” adaylarla katılacak olan DTP’liler, özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde olmak üzere seçim propagandalarına başladılar. Diğer tüm zamanlarda da olduğu gibi, seçimler öncesinde de aynı söylemlerini tekrar tekrar gündeme getiren DTP ve yandaşları, seçim nedeniyle arttırdıkları bu yönlü politikalarından vazgeçecek gibi de görünmüyorlar.

Kürt halkını temsil ettikleri ve Kürtlerin çıkarlarını savundukları iddialarında bulunan ve bunu kendilerine bir görev olarak aldıklarını belirten DTP, “Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi ve Kürt kimliği ile dilinin, anayasal güvenceye kavuşturulması gerektiği” yönündeki düşüncelerini tekrarlarlarken, aksi takdirde akan gözyaşı ve kanın durdurulamayacağı iddialarını da öteden beri sürdürüyorlar.

Anlaşılacağı üzere, HEP, DEP, HADEP, DEHAP ve son olarak da DTP ve çevrelerine göre, Kürtlerin, dillendirilen malum siyasi söylemlerden başka hiçbir problemleri yok. Yani; Türkiye’nin bütününü temelden ve çok uzun zamandır ilgilendiren işsizlik, yoksulluk, eğitim, sağlık, gelir dağılımı adaletsizliği vb. gibi derin sosyal problemler, onları baştan beri hiçbir şekilde ilgilendirmiyor veya bu tür problemleri kesinlikle yaşamıyorlar. Onlara göre, varsa yoksa “Kürt sorununun demokratik çözümü ve Kürt halkının özgürlüğü”. Sürekli dillendirilerek gündemde tutulmaya çalışılan “demokratik çözüm” gerçekleşir, “özgürlük” tanınırsa, ortada hiçbir problem kalmayacak, insanlar son derece huzur ve refah içerisinde, tok, mutlu ve sağlıkla hayatlarını sürdürebilecekler !

Oysa, başta işsizlik olmak üzere çeşitli nedenlerden ötürü, bölgeden yoğun bir göç yaşanıyor ve yaşanmaya da devam ediyor. Büyük kentlere göç eden Kürt ailelerinin işsiz çocukları, genellikle hırsızlık, kapkaç, fuhuş ve uyuşturucu gibi organizasyonların, çetelerin, ellerine, kucaklarına düşüyor. Hatta ve hatta bir iddiaya göre, anti parantez, “ateş olmayan yerden duman çıkmaz” misali, bazı ailelerin, bilerek ve isteyerek çocuklarını, para karşılığı bu çetelerin hizmetine pazarladıkları, resmen çocuklarını bir nevi kiralar gibi, bu çete patronlarının emirlerine, “eti senin, kemiği benim” dercesine gönülden sundukları söyleniyor. Yine, düşündürücü bir iddiaya göre, hatta bunun iddiadan öte olduğu özellikle belirtiliyor; çetelerin ve başlarının da, genellikle bu yola düşürülen vatandaşlarla aynı etnik kökenden, hatta çoğu zaman aynı aile ve akraba çevresinden oldukları ifade ediliyor.

Anlaşıldığı gibi, demokratik çözüm ve özgürlük edebiyatı karın doyurmuyor. Aç ve işsiz insanların problemleri, -ki açlar ve işsizler sadece Kürtler değil ve sadece Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde yaşamıyorlar, bu, Türkiye’nin en temel ve genel sorunu- çok daha vahim sonuçlar doğurabilecek boyutlu diğer problemleri de beraberinde getiriyor. Ancak ne yazık ki, Kürtlerin temsilcisi olduklarını iddia eden bu sıralı gelmiş partilerin hiçbiri, toplumun genel sorunlarından kaynaklı problemleri, en azından, sahiplendikleri iddiasında bulundukları Kürt kökenli vatandaşlar nezdinde çözmek amacıyla en ufak bir projeyi, ağızlarına dahi almıyor, buna hiç gerek bile duymuyorlar. Hal bu ki, Türkiye’nin yaşadığı veya yaşattırılmaya çalışıldığı, toplumun tümünü etkileyen çeşitli sosyal problemler, belki de, Kürt kökenli vatandaşları, onların küçük yaştaki çocuklarını, gençlerini, kızlarını, erkeklerini, toplumun diğer kesimlerinden çok daha derinden etkileyebiliyor.

Bunlar hiç önemli değil; açmış-tokmuş, kötü yola düşmüş-düşürülmüş, hayatlarını bir şekilde, kanunlu veya kanunsuz, ahlaklı veya ahlaksız, suçlu veya suçsuz, haklı veya haksız, zor yaşam koşullarında sürdürmeye çalışıyorlarmış, kime ne ki !!! Öyle ya, her derde deva ve varsa yoksa “demokratik çözüm ve Kürt halkına özgürlük” !!!

Sabahattin Talu
Global Yorum İnternet Dergisi
stalu @ globalyorum.com

Mot-clé :
Parti de la société démocratique (DTP)
Site planı | RSS 2.0 | Copyright Turquie News 2006-2019 | Mentions légales PageRank