"ORTA ASYA CUMHURİYETLER BİRLİĞİ"NE YÖNELİK İLK ADIMLAR

Salı 22 Nisan 2008

Naciye Saraç
Global Yorum Internet Dergisi
nsarac @ globalyorum.com


"ORTA ASYA CUMHURİYETLER BİRLİĞİ"NE YÖNELİK İLK ADIMLAR

Uluslararası arenada güç mücadelesinin ve “Aktör Ülke” olma rekabetin kıyasıya sürdüğü Orta Asya coğrafyasında, küresel güçlere karşı mücadelenin yegane yolunun “Bölgesel İttifaklar” olduğu gerçeği açıkça ortada olmakla birlikte, “Orta Asya Cumhuriyetler Birliği” kurulmasına yönelik ciddi bir adım gözlenmemektedir.

Birliğe ilişkin olarak Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov ve Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in zaman zaman değişik platformlarda açıklamaları gündeme gelmiş, ancak “temenni”den öteye geçememiştir.

Bölgede iddiaları bulunan “Büyük Abi”lerin pusuda bekledikleri de hesaba katılırsa, “Orta Asya Cumhuriyetler Birliği”nin kurulmasının planlı-programlı bir şekilde vücut bulması oldukça zordur. Ancak, bölgesel birtakım sorunların çözümü için ülkelerin münferiden ikili anlaşmalarla inşa edecekleri birliklerle, arzu edilen geniş çaplı birliğin alt yapısı mümkün olabilecektir.

Kırgızistan Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiev’in 17-18 Nisan’daki Kazakistan ziyareti sırasında; “İki ülke arasında bir birlik kurulmasının öngörüldüğünü” açıklaması, “Orta Asya Cumhuriyetler Birliği” kurulması yönünde atılmış ilk ve önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

Bakiev’in basına yaptığı açıklamalarda; “Kırgızistan ve Kazakistan arasında oluşturulacak birliğe, Tacikistan ve Özbekistan’ın da katılmalarından memnuniyet duyacaklarını” belirtmesi de dikkate değer görülmektedir.

Bakiyev’in ifadelerinden anlaşıldığı şekliyle, iki ülke Devlet Başkanları arasında tesis edilen “Devletler Arası Konseyin Yürütme Kurulu” işlevini gören Dışişleri Bakanlıkları aracılığıyla mevcut sorunların etkin bir şekilde çözüme kavuşturulmaya başlaması ve halkların yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmaların yürütülmesi” gerçekten memnuniyet vericidir.

Kazakistan ve Kırgızistan arasında oluşturulacak birlik, şüphesiz bölgedeki birçok sorununun çözümüne katkı sağlayacaktır. Temennimiz diğer Orta Asya Cumhuriyetlerinin de bu oluşturulan birliği örnek almasıdır.

Editör : Erdoğan ILGAZ


Site planı | RSS 2.0 | Copyright Turquie News 2007-2013 | Mentions légales |